Uppkopplade regnbågar ska följas i Vattudalen

En regnbåge utrustas med en antenn. Foto: Mattias Pålsson

STRÖMSUND (SGT) Om det fångas en regnbåge i Ströms Vattudal som har en liten antenn längs kroppen gäller det att inte bli förvånad. Vattudalens Fisk har märkt upp 40 stycken regnbågar på cirka ett kilo och utrustat dem med sändare för att ta reda på hur rörelsemönstret för regnbågar ser ut i Ströms Vattudal.
– Det finns bara ett fåtal svenska studier av det här slaget, och det kan bli intressant för hela branschen att ta del av. Studien fortlöper hela året ut för att se hur fisken rör sig. Du ser en tunn, transparent lina som går jämte fiskens kropp som är själva ”antennen”. Det finns många spekulationer, diskussioner och funderingar bland annat från allmänheten hur uppfödda fiskar kan påverka miljöer i sjöar. Till exempel: Hur långt simmar de och vart? Hur länge överlever de i det fria? Stannar de runt odlingen? Vi gör nu ett försök att besvara dessa frågor inte bara teoretiskt, säger Nathalie Edvinsson, miljöadministratör Vattudalens Fisk.
Hon uppger också att närliggande fiskevårdsföreningar har fått information och de fiskare som får upp en regnbåge (obs fisk…) ombeds släppa tillbaka den, men också att fotografera, ange mått, fångstmetod och fångstplats.
Inger Kraft Etzler