Osäker framtid för Riksarkivet i Ramsele

Enhetschefen Mikael Andersson.

RAMSELE (SGT) Orosmolnen hänger över Riksarkivet i Ramsele. En arbetsplats som för närvarande har 24 anställda och som enligt förslag ska minskas med femton personer. Enligt planen från Riksarkivet ska resultatet presenteras i slutet av april, och därefter väntar en införandeperiod.
– Ingen vet exakt vad som händer när en sektion ska läggas ner. Sex personer av de femton ska erbjudas fortsatt anställning men på andra orter. Generaldirektören har visserligen sagt att det inte ska bli någon avveckling på orten, men det minskar kraftigt. Nu är det krishantering vi måste ägna oss åt, även vi som inte är direkt berörda måste ta oss tid och engagera oss, säger Anders Nordström, utredare.
– Det är upp och ner, och fram och tillbaka. Förslaget verkligen ett dråpslag mot vår verksamhet och vi är väl inne i en bearbetningsfas nu, säger Jonas Moström, chef för den sektion som är tänkt ska försvinna från Ramsele. Sektionen arbetar med registrering, indexering och bildhantering. Bild ska i detta sammanhang inte förstås som ett fotografi med människor, utan är data i skrift.
De femton som nu är i fokus bor i närområdet och kommer från Junsele, Näsåker, Edsele, Gårelehöjden, Resele och Ramsele. En person veckopendlar från Sollefteå. Medelåldern är hög även om ingen är nära pensionen. Många har arbetat länge på Riksarkivet och tidigare på SVAR som hört till Riksarkivet sedan 1984.
– Jag har svårt att tänka mig att flytta. Jag har familj och hus som många andra. Det är verkligen olika faser vid fikabordets samtal nu. Ingenting är ännu beslutat, men man måste förbereda sig mentalt samtidigt som man försöker sköta jobbet så bra som möjligt, säger Jonas Moström.
Omplacering erbjuds, och förmodligen blir det till Fränsta. Där arbetar enhetschefen Mikael Andersson, som i orostiden har förlagt jobbet till Ramsele.
– Jag behöver vara mer här nu. Det tar lång tid och är en svår period av ovisshet. Det är många tjänster som ska bort från hela Riksarkivet. Det kommer in mer och mer material, kostnaderna ökar men det blir inga ökade anslag. Skattverkets arkiv ska flytta till Härnösand och det finns en avsiktsförklaring att också delar av Riksarkivet ska finnas där, men som sagt, ingen finansiering, säger Mikael Andersson.
Hoppet lever, om än som det verkar på en skör tråd,att utredningsarbetet ska visa att det inte är så stor besparing om femton personer ska bort från Ramsele och att nyttan dessa gör för Riksarkivet uppväger besparingen.
– Det är omtumlande, och det är inte lika lätt att hitta ett kvalificerat jobb och ett arbete som också är lika roligt, säger en anställd vars jobb är tänkt att upphöra i varje fall i Ramsele. Skattelängder, domböcker, kyrkoböcker allt finns att tillgå när papper förvandlats digitalt och möjliggör att historiska data är tillgängliga i den ”digitala forskarsalen” var man än bor. Aktuellt i Ramsele är ett uppdrag från Transportstyrelsen vars fordonsarkiv mellan 1972 och 1994 hanteras och digitala bilder skapas vid förfrågningar.
– Det är en katastrof och vad händer med vår verksamhet på orten? Man får leva i ovisshet en tid framöver och sedan får man ta ställning, säger Ambjörn Lindahl, en trotjänare sedan tiden på SVAR.
Ambjörn citerar vice kommunalrådet Birgitta Häggqvist som besökte Ramsele med en rad andra politiker: ”Något man måste ha med sig är att 15 jobb i Ramsele motsvarar 20 000 i Stockholm”.
Text och foto: Inger Kraft Etzler

Fakta:
Riksarkivet Ramsele har till uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning, bland annat genom digitalisering och tjänster för elektronisk tillgång. Enheten informerar om det digitala arkivet och ger handledning och stöd till användare.