Öppet hus i ny ladugård i Jormvattnet

Maskinell utfodring av djuren hos Hemgårns ägare, Emelie och Magnus Olsson.

JORMVATTNET (SGT) Är det en ishall eller industrilokal som byggts på sluttningen vid Hemgårn, mitt i Jormvattnet. Nej, ingetdera. Det är en ladugård i proportioner som man verkligen inte förväntar sig i en fjällby.
Många människor hade hörsammat möjligheten att få se och få information om den nya ladugården i Jormvattnet.
Emelie och Magnus Olsson bjöd in till öppet hus en lördag i december för att visa upp den 1900 kvadratmeter stora hallen, 35 x 55 meter i innermått. Hallen, som är helt oisolerad, har åtta skorstenar för ventilation.
Än så länge är det ”bara” 92 djur sammanlagt inne i hallen, men utrymme finns för ungefär det dubbla. Korna består främst av Herefordras, men även Charlois. Av de två svarta renrasiga Angustjurarna kom Romeo till gården från Yxskaftkälen via ett stödprojekt som Mc Donalds genomför till Sveriges köttbönder.
Första spadtaget för markarbetet började i november 2017. Sen dess har Sune Persson suttit i grävmaskinen ungefär 500 timmar. Det har körts 700 vändor med traktor och vagn från eget naturgrus. De har också haft stor hjälp av släkt och vänner vid bland annat gjutningen och montering av inredningen.
Tanken var att bygga hallen under 2018, men det är mycket som skall stämma. Ekonomiska frågor med banklån, olika stödformer från EU och länsstyrelsen, som gjort det möjligt för paret Olsson att göra en så här stor investering, tar tid.
För att genomföra detta gigantiska byggprojekt fick man ta hjälp från en norsk byggfirma. Ett 80-tal lastbilar kom från Overhalla med betong, närmaste leverantör. Lite problem och stress var det att få plattan klar till leveransen av hallen och då montörerna från Polen kom.
Dessutom var sista lördagen i september ett viktigt datum. Då hade Magnus och Emelie bjudit ett stort antal släktingar och vänner till sitt ”Fjösbröllop”. Allt var väl inte klart men festen gick att genomföra.
Djuren ser verkligen ut att trivas. De har gott om utrymme i sina välströdda boxar. Utgödslingen sker maskinellt med en raka som djuren smidigt parerar över. Rent och snyggt.
Korna är uppdelade efter raser, tjurarna för sig och kalvar i ett par olika grupper.
Sommartid kommer djuren att beta på olika ställen i bygden. Liksom tidigare år kommer en grupp att beta på Jormön dit de simmar. Övriga får gå tillsammans med andra bönders djur på skogsbete.
Spännande att en ung familj väljer att satsa stort i Jormvattnet. Det innebär att all jordbruksmark kommer att för lång framtid brukas. En så stor satsning som Magnus och Emelie gör påverkar hela bygden mycket positivt. De visar på en stor framtidstro för att driva jordbruk i en fjällbygd.
Text och bild:
Bill och Ingrid Petersson