Manifestation för barn­konventionen i Junsele

Vi vill leva! Vi vill leva! – Demonstrationståg i Junsele.

JUNSELE (SGT) ”VI VILL LEVA! VI VILL LEVA!” – ropen ekade i Junsele när flyktingbarn och familjer från världens alla hörn demonstrerade för sina rättigheter på Barnkonventionens dag.
Och väntar, väntar, väntar. Manifestationer ägde rum i hela Sverige. Masoune Ataayi, en ung kvinna från Afghanistan, är engagerad i nätverket ”Liv utan gränser” och var en av flyktingarna som stod bakom demonstrationen i Junsele.
– De flesta har fått avslag och mår jättedåligt. Jag själv kommer från Afghanistan, men har bott i Iran. Jag är hazar och fick fly dit. Nu bor jag i Junsele. Vi är offer för orättvisa utvisningsbeslut och offer för avtalet mellan afghanska regeringen och svenska regeringen. Trots att det framgår att Afghanistan inte tar emot barnfamiljer så pressar Migrationsverket barnfamiljer så att de ska tvingas åka tillbaka, säger Masoune.
I Junsele bor familjer från många olika länder. 177 flyktingar bor i byn och alla väntar på uppehållstillstånd – eller utvisning efter att ha fått avslag. Familjen Borgan är en av alla familjer som placerats i byn i väntan på besked om sin framtid.
– Migrationsverket tittar inte på barnens situation, säger Ayman Borgan, som tillsammans med sina fyra barn och fru har flyttats runt i Sverige. Två år i Söderhamn, ett år i Uppsala, en månad i Östersund. Sedan ett år tillbaka bor de i Junsele.
– Vi har fått tre avslag, det är ett stort problem för barnen som har anpassat sig i det svenska samhället. Det handlar om deras framtid. Vi har överklagat avslagen, vi kan inte återvända till Palestina. Vi kommer från Hebron på Västbanken som är under ockupation. Jag är läkare, och jag har klarat svenskan. Mina papper finns hos Socialstyrelsen, och jag ska på ett kunskapsprov snart för att få en validering av mina yrkeskunskaper som akutläkare. Vi har alltid hopp om att få stanna i Sverige. Vi håller tummarna, säger Ayman.
Han får inte arbeta, inte göra praktik ens oavlönad. Situationen är densamma för alla asylsökande som fått avslag och väntar på Migrationsverkets beslut. Det besked som hittills kommit är att familjen i varje fall får bo kvar tills skolans slut i juni.
– Styrelsen för Folkets Hus beslutade att söka medel för att driva integrationsarbete och vi har skapat ”Mötesplats för alla”. Vi har öppet varje dag i veckan i Medborgarhuset, vi ordnar aktiviteteter och hjälper till med översättningar, myndighetskontakter och gör ibland hembesök. Projektet är snart slut, men vi hoppas kunna fortsätta i någon form, berättar Kristina Mustafa i Junsele Lokala Råd.
Höst- och vinterfesten en lördag i november samlade svenskar och asylsökande kring mat, musik och dans. Över språkgränser och religion i Medborgarhusets kök hjälptes alla åt med att fixa maten. Och kön blev lång till läckerheterna.
Bland besökarna fanns Linnea Stenklyft, ordförande i Folkets Hus och rektor för skolan där det bedrivs undervisning på sexton olika språk. Hon har starka åsikter om hur myndigheterna behandlar människorna.
– Vi vet att Sverige inte var berett när det kom många flyktingar. Om man nu i stället ger uppehållstillstånd till alla som kom 2015 och tidigare så skulle det finnas tid att behandla de som kommer nu. Det är inte okej att hantera människor på det här viset. Barnen har rotat sig. När barnkonventionen träder i kraft 1 januari så handlar det om barnens behov i centrum. ALLA barn ska behandlas lika, det rör varje enskilt barn, inte föräldrarnas behov. Det är Barnens behov i centrum! säger Linnea Stenklyft.
Text och foto: Inger Kraft Etzler