Maktkamp i Hoting – biblioteksuppror pågår

Hervor Dahlén ger inte upp kampen om biblioteket i Hoting.

HOTING (SGT) ”Listettan” Hervor Dahlén hade samlat in 375 namnunderskrifter från personer som alla protesterar över att biblioteket i Hoting ska bli bilburet. En bokbil har inköpts och ska ge service då och då till invånarna.
– En enig nämnd har beslutat att biblioteket ska läggas ner, sade barn- kultur och utbildningsnämndens ordförande Lena Johansson, (s).
I nämndens protokoll framkommer dock att Håkan Espmark (m) reserverat sig mot beslutet.
– Jag månar om mötesplatser. Beslutet har fattats alldeles för snabbt. Det är bara klåfingrigt att plocka bort biblioteket i Hoting. Vi måste se till koncernen som helhet, och inte till de enskilda delarna med skolan och skolbiblioteket å enda sidan och folkbiblioteket å andra sidan, säger han.
Vid ett tidigare möte med politikerna presenterade bibliotekschefen Britt Inger Roos ett förslag med föreningshuset som samlingsplats för bibliotekets två delar.
”Att ha verksamhet i andra lokaler skulle göra det tydligare att vi är ett folkbibliotek och inte ett skolbibliotek” står det i en tjänsteskrivelse från bibliotekschefen Britt Inger Roos. Biblioteket är idag inrymt i skolans lokaler.
– Som tjänsteman rättar jag mig efter de politiska besluten och utför det som politiken säger till mig, sade Britt Inger Roos, som fick backa från sitt förslag om att flytta biblioteket till Föreningshuset.
– Biblioteksdöden är allmänt känd i hela Sverige, tillade hon.
– Och ni bidrar till den, löd det omedelbara svaret från åhörarna.
Tre månaders diskussion blev till ett beslut om nedläggning.
Närmare 90 personer både från Hoting och Backe där biblioteket också hotas av nedläggning fanns på plats. Det var ord och inga visor som politiker och tjänstemän fick höra. Motsättningen gick rakt igenom lokalen också politikerna emellan.
– När vi hade ett möte här i lokalen och förslaget från Britt Inger Roos kom hörde jag att det som en verksamhetsfråga och inte en politisk fråga. Flera politiker fanns på plats då, och ingen protesterade. Var det någon som ställde sig upp och protesterade? Vi måste väl för fan se till att biblioteket lever, men det är klart att man inte ska lägga sig i för mycket. Jag har fått mycket skit efteråt, sade ett engagerat kommunalråd, Göran Bergström.
– Varför kan ni inte tänka om? Är det en fråga om prestige, undrade Hervor Dahlén
– Kan inte ett beslut rivas upp, när alla vet att det är fel? frågade Annalena Jonsson från Föreningshusets styrelse.
– Lagt kort ligger. Beslutet är fattat. Biblioteket kommer att finnas kvar, men på hjul, sade Lena Johansson och erkände samtidigt att hanteringen inte varit helt lyckad.
En utredning har gjorts på rekordtid av BKU:s förvaltningschef Lars Thorin.
Han påpekar att utlåningen har sjunkit och att det blir en besparing med bokbilen.
Skolpersonal både från Hoting och Backe ifrågasatte kvalitén i utredningen och ifrågasatte varför inte skolpersonalen varit tillfrågade före nedläggningsbeslutet.
– Det blir en försämring för skolbiblioteket. Varför straffas skolan när det är en utredning om Folkbiblioteket? Är detta rätt väg att gå? Vi har redan blivit av med mycket här i glesbygden, sade en lärare.
Frågor och påståenden haglade:
”Jag hade hellre hört till Dorotea!”
”Är bokbilen handikappanpassad?”
”Är det miljövänligt med en bokbil?”
”Är en bokbil receptet mot biblioteksdöden?”
”En bokbil innebär inte någon besparing för skolan, men för folkbiblioteket. Går det inte att samordna och spara pengar?”
Och svaret:
Beslutet är fattat.
Ett beslut som fattats av en nämnd kan överklagas till förvaltningsrätten inom tre veckor efter justering. Beslutet fattades i maj.
Hervor Dahlén ger inte upp.
– Naturligtvis ska skolan, ungdomsgården och biblioteket samarbeta. En plats för kunskap och möten över åldersgränser, kultur, politiska och etniska gränser. Låt oss jobba tillsammans. Åk hem och tänk ett varv till! Innan jag dör ska jag fixa pengar till en lokal! sade Hervor som inte ger upp sin dröm.
Text och foto: Inger Kraft Etzler