Efterlängtat reningsverk byggs i Skärvången

Tor Norrman bland de tunnor som används för att skicka runt avloppsvattnet och rena det.

SKÄRVÅNGEN (SGT) Bymejeriet i Skärvången kommer snart kunna lägga år av tvister med Krokoms kommun bakom sig. Just nu håller ett nytt och helt eget reningsverk på att byggas intill mejeriet, vilket kommer att vara färdigt att användas i sommar.
I byn Skärvången i nordvästra delen av Krokoms kommun finns ett av länets mest populära turistmål. Men Bymejeriet har under flera år fört en utdragen kamp mot Krokoms kommun kring vatten- och avloppsanvändningen. En kamp som nu ser ut att kunna vara till ända.
I förra veckan började nämligen bygget av mejeriets helt egna bioorganiska reningsverk bakom mejeriet.
Tor Norrman, en av mejeriets ägare, är väldigt glad över att se det nya reningsverket börja komma på plats, även om det var mycket turer med kommunen innan det kom på plats.
– När vi började söka medel från länsstyrelsen för det här så kunde vi få halva bidraget om vi byggde själva eller 90 procent om vi byggde med kommunen så att hela byn fick ta del av det. Men trots att vi erbjöd oss att stå för de sista tio procenten, så att de skulle få det gratis, ville inte kommunen göra detta. De ville ha kvar sitt gamla slitna reningsverk.
Tor Norrman säger att det nya reningsverket är så stort att det potentiellt kan försörja hela Skärvångens avloppsrening. Och tack vare det fick man hela bidraget från länsstyrelsen, trots att kommunen inte ville vara med.
– Vi beslutade att ändå bygga det större reningsverket och söka bidraget på 50 procent för att mejeriet inte skulle ha några begränsningar i framtiden. Men eftersom anläggningen är så stor gav länsstyrelsen oss hela bidraget eftersom vi potentiellt skulle kunna försörja hela Skärvången om det behövs.
Så om kommunen skulle höra av sig nu och vill ansluta det kommunala avloppet. Hur skulle ni resonera då?
– Det skulle inte förvåna mig om de gjorde det. Nuvarande anläggningen är så pass dålig. Jag förstår inte oviljan som gjorde att man inte ville göra det från början. Den här sortens system är perfekt i småbyar som denna, där det är stora avstånd och mindre bebyggelser. Ställer de frågan nu beror det på vad man kan komma överens om, men vi vill helst ha lugn och ro när det gäller kommunen just nu.
Det nya reningsverket kommer att vara ett helt självförsörjande reningsverk för mejeriet. Avloppsvattnet som kommer ut efter reningsprocessens 24 timmar är så pass rent att det skulle kunna gå tillbaka till dricksvattenkranen. Systemet består av nio stora tunnor som grävs ned och fylls med vatten, sedan bryts avfallet ned med tryckluft.
– Anläggningen kostar två miljoner kronor och det är klart denna vecka. I juni kommer man sedan att ställa i ordning styranläggningen som sköter systemet och efter det är det bara att köra igång, säger Tor Norrman.
Känns det bra?
– Det känns fantastiskt! Det är ett bra system och det känns bra att ha en anläggning som är hållbar för framtiden. Den här sortens anläggningar blir vanligare, men vad jag känner till har ingen gjort något liknande i Sverige.
Text och foto: Caj Källmalm