Folkets Hus konkurs i Hoting stänger ungdomsgård

Telefonen går varm hos Hervor i Hoting.

HOTING (SGT) Det är en uppgiven stämning i Hoting. Folkets Hus begärdes i konkurs i förra veckan. Snart stängs elen av i huset. Några dagars dispens för redan bokade evenemang gavs i helgen, men en uthyrning och ett större evenemang fick ställas in.
– Jag har inte sovit i natt. Det är för jävligt, säger Hervor Dahlén när tidningen träffar henne.
Så snart konkursen blev känd skapade hon ett upprop som ska överlämnas till kommunens politiker:
”Vi Hotingbor kräver tillgång till en lokal som kan användas av alla för möten, kultur med mera. Det är vår demokratiska rätt!”
Under lördagshandeln på ICA blev många överraskade över konkursen, men det var också några personer som tyckte att det var väntat.
– Det är förskräckligt. Man har anat det länge, men vart ska folk ta vägen nu, undrade en kund.
– Huset är för stort, okej, men ta inte ifrån oss nästa kåk. Många har kämpat för Folkets Hus, men det har varit för sent. När barnen flyttar från Solgården kan det bli en ny samlingslokal. I skolan kan vi inte ha dans eller fester av hygieniska skäl. Finns det inte en samlingslokal, varför ska man då bo i Hoting, var det en person som sa till mig, säger Hervor.
– Vi har haft möte med Folkets Husstyrelsen under flera år, och det har vidtagits åtgärder, men när driftkostnaderna överstiger intäkterna blir det bekymmer. Och att äga hus är inte något egenintresse för kommunen, säger kommunalrådet Göran Bergström.
– Intresset att besöka Folkets Hus har minskat. Vi har kallat till framtidsmöten och diskuterat visioner, men det är många som sitter på läktaren och inte kliver in i styrelsen. Vi har givit driftbidrag, men om det inte kommer några besökare går det inte längre. Det kan ju komma en ny ägare. Vi får se vad det finns för alternativ, fortsätter han.
– Som gammal sosse tycker jag att det är jättesorgligt. Nu får vi se vad som kan göras, säger kommunstyrelsens ordförande Susanne Hansson.
– Vi har försökt göra vad vi kan, men finns det inga pengar kan vi inte betala, säger Elisabeth Björn, medlem i den nuvarande styrelsen, och har svårt att ge några kommentarer. Konkursen har just blivit ett faktum.
Hervor Dahlén ger inte upp. Hon mobiliserar i samhället och fortsätter att kämpa för att Hoting ska ha ett fortsatt liv, och betonar vikten av en samlingslokal.
– Bygdegården räcker inte till och det är för långt borta för äldre att ta sig dit. Men Solgården skulle vara lämplig! Det är vår demokratiska rättighet! säger Hervor och ringer runt och samlar in namn.
– Men egenintresset för folket, för invånarna? Låt Solgården bli en mötesplats! Kommunen ska äga, och vi ska samla ihop föreningar och göra en budget för driften. Vi pensionärer ska inte behöva köpa en fastighet, avslutar Hervor.
En anställd finns i Folkets Hus, som ägs av Hotings Byggnadsförening med 56 andelsägare, privatpersoner. I ungdomsgården arbetar en projektanställd tre kvällar i veckan. Nu tar konkursförvaltaren vid.
Inger Kraft Etzler, text och foto