Fiskande barn letade mask – hittade fynd från vikingatiden

Ronja Bågling (som hittade platsen) och Kristina Jonsson (arkeolog Jamtli) som arbetar med graven.

STRÖMSUND (SGT) På midsommardagen skulle ett sällskap iväg på fisketur i Onsjön i Strömsunds kommun. Barnen gick för att leta mask. Istället fann de en gammal brandgrav som bland annat innehöll en yxa, knivspetsar, brända ben och ett svärd. Föremål som tros vara runt tusen år gamla.
De ytligaste fynden låg i princip direkt under ett tunt sandlager under torven intill sjökanten vid Onsjön i Strömsunds kommun. En brandgrav fylld med föremål som tros vara mellan år 700 och 1 000 efter Kristus, yngre järnålder.
Det var under midsommarhelgen som arkeologistudenten Ronja Bågling, tillsammans med sin pojkvän och hans syskonbarn skulle ut på en fisketur. Pojkvännen, som har en stuga i området, skickade ut barnen att leta efter mask som bete uppe på en udde. När de väl börjat gräva dröjde det inte länge förrän de hittade något som inte hör till vanligheterna.
– Först sa de att de inte hittade någon mask, bara sand. Men sedan dröjde det inte länge förrän en av dem ropade att de hade hittat en skatt och viftade med en metallbit, säger Ronja Bågling.
När hon gick dit för att titta efter hade barnen hittat en yxa, en kniv, ett litet svärd, lite brända ben och delar av en kam gjord på ben. Till en början var Ronja ytterst osäker på om föremålen barnen grävt fram var fornfynd eller inte, men ju mer hon vred och vände på föremålen insåg hon att så måste vara fallet.
Måndagen därpå ringde hon till Jamtli i Östersund som i sin tur kontaktade Länsstyrelsen.
– Jag mejlade över några av de bilder jag tagit och då gick det undan kan jag lova, säger Ronja Bågling.
Länsstyrelsen åkte dit och efter att de beslutat om att undersöka platsen, begav sig Anna Engman, som är arkeolog och jobbar på Jamtli som antikvarie tillsammans med kollegan Kristina Jonsson samt Ronja Bågling, dit för att gräva fram och kartlägga fynden första veckan i juli.
– Det bestämdes rätt omgående på plats att fynden måste tas om hand direkt, så att de inte skadas, säger Anna Engman. 
Att hitta en grav som inte är markerad ovan jord hör till ovanligheterna, men vanliga gravar hittar man mer ofta. Gamla gravplatser märks vanligtvis ut med olika stenar eller en upphöjning – något som inte återfanns vid just denna specifika grav.
Hur pass vanligt är det att man funnit fynd som dessa i Strömsunds kommun?
– Det finns kända gravar i gränstrakterna och längs vattensystemen, berättar Anna Engman.
Två meter från själva gravplatsen fann arkeologerna även en grop med flera stenar som ser ut att ha spruckit av värme.
– Vi är säkra på att det är en kokgrop. Vi hoppas med hjälp av dateringsmetoder att det kan avgöra om fynden är samtida med de övriga, säger Anna Engman.
Fynden har fraktats till Jamtli där man börjat med efterarbetet. Föremålen förvaras i ett rum med kontrollerat klimat i väntan på att konserveras. De kol- och benrester som de fann ska skickas iväg på kol-14-datering för att ta reda på exakt hur gamla de är.
– Det är alltid lika spännande och roligt när man kommer över fynd som dessa, säger Anna Engman.
– Det kan vara bra att tänka till en extra gång om man hittar något på sin mark. Rätt som det är kan det vara ett fornfynd som man snubblar över. Bättre att kolla upp än att vifta bort, säger Ronja Bågling med ett skratt.
Lina Wahlnemo, text
Ronja Bågling/Anna Engman, foto