Ankarede kyrkplats lockar många

Ankarede kyrkplatsAnkarede kyrkplats

Varje sommar lockar Ankarede kyrkplats nära Stora Blåsjön många turister. Ankarede kyrkplats har anor från i början av 1800-talet. 1820 invigdes begravningsplatsen och tidigare låg ett litet ladliknande kapell där.
Det gamla kapellet finns inte kvar men 1895 byggdes en ny kyrka som idag är centrum för vigslar, dop, begravningar och gudstjänster.
Ankarede är den sydligaste platsen i Sverige med kapell och samisk kyrkstad. Det är också den enda platsen i Jämtland.
Här har samerna samlats så länge som traditionen går att spåra.
Ankarede blev en naturlig mötesplats för de renskötande samer som varje år flyttade till Norge för sommarbete.
En gammal tradition är att varje sommar möts samerna till midsommarfirande i Ankarede. De firar Gudstjänst i kyrkan, det är dans kring midsommarstången och på bygdegården.
Man samlas också under hösten till den ska Mikaelihelgen.
Det har funnits en servering på platsen allt sedan vägen till Ankarede blev klar 1932.
När samerna samlats i Ankarede har det alltid hållits bröllop, barnddop och begravningar.
Efter bröllop bjöds det på mat som gästerna ofta fick inta sittande på marken.
På den tid de sk lappfogdarna existerade samlades de till lappfogdemöte i Ankarede och sedan 1919 har Frostviken-Hotagen sameförening hållit sina årsmöten här.
Föreningen har också satt sin prägel på kapellet.
Altarringen är klädd med renskinn skänkt av samebyarna i Frostviken och de vackra kollekthåvarna är gjorda av den kände sameslöjdaren Artur Jillker.
Vid Ankarede finns också fint fiske och det finns många vandringsleder för de som vill ge sig ut i naturen.