De gräver guld i Åsele?

Peter Dodds med kattguld under luppen.Peter Dodds med kattguld under luppen.

ÅSELE (SGT) I september förra året började man borrning för att leta efter guld, zink och koppar i Klippen. Tre geologer från den irländska firman Erris är på plats i skogarna runt Malå och Åsele.
– Tänk att få arbeta med sitt intresse för klippor och stenar och att få betalt för att göra det! Det är en definition av lycka, säger Peter Dodds, en av geologerna på plats i Åsele.
Tre veckor i stöten arbetar han och hans kollega Ginny Gay med fynden från Klippen undersöker, katalogiserar och funderar. Hela gymnastiksalen i folkhögskolans lokaler i Blåviken är fylld med lådor med borrkärnor. Rad efter rad med noggranna märkningar ska borrkärnorna skickas iväg för närmare analys. Det glänser till i en kärna som granskas under lupp.
– Kattguld, säger Peter Dodds och skrattar.
Firman som investerar har sitt säte på Irland och budgeten för undersökningarna i Sverige är 1,85 miljoner dollar. Det är Storuman, Malå, Skellefteå och Åsele som är aktuella platser för provborrningarna. Själva borrningen i Klippen har upphört för säsongen och nu väntar analyser och tankearbete över borrproven i väntan på att markerna ska tillåta fortsatta provborrningar.
– Vintern är den bästa tiden att borra för då blir det minst intrång på landskapet, särskilt på våta marker. Vi börjar om mitt i sommaren. Att jaga guld är svårt och det är spännande, man vet aldrig vad man hittar. Det är ett detektivjobb, säger Peter Dodds.
22 drillhål har klarats av i Klippen. 200 meter rakt ner i marken går borrhålen. Borrningarna utförs med finska maskiner och lokala entreprenörer. Det som tas fram ur berget får en första beskrivning av geologerna, finns det guld eller någon annan mineral kommer därefter att synas närmare av ett laboratorium i Storuman. Nu är det ju inte bara för vem som helst att gå ut och leta guld. Tillstånd för borrning ges av Statens Geologiska Undersökning, SGU, och Peter Dodds påpekar att Sverige är ett attraktivt område där tydliga villkor ges av myndigheten SGU och enheten Bergsstaten.
– Bergsstaten har fattat beslut om tillstånd till Erris Resources. Det är en massa jobb som ska göras, och det handlar om flera års jobb för oss, säger Peter Dodds.
En miljon dollar investeras av Erris i Klippen och man räknar med en vinst på 51 procent. En del av detta går till markägare och svenska staten. Hos SGU finns dokumentation från tidigare undersökningar som gjorts av andra bolag, och nu är det nya borrhål på gång med en annan exploatör. Upptäckten av guldförekomst i Klippen gjordes redan 1980.
Peter och hans kollega Ginny hyr under tiden med jobbet i Klippen en lägenhet i Åsele, och det förefaller som det är där de tillbringar minsta tiden – helt uppfyllda av sitt jobb med att leta guld.
– Det är roligt och lätt att komma hit, och lätt att få kontakt med människor. Man vinkar och alla vinkar tillbaka, säger Ginny och betonar samtidigt att samarbetet med markägarna är utan problem. Språket har de ännu inte tagit till sig, men det fungerar med engelskan.
För geologerna i Åsele blir det nu fortsatt arbete med analyser och planering för nya borrhål så fort markerna tillåter. Myggen har de blivit vana med.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO

Statens geologiska undersökning SGU
Statens geologiska undersökning SGU
SGU är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Bergsstaten upphörde att vara en egen myndighet den 1 januari 2009, då den blev en del av SGU. Bergsstaten grundades redan 1637 under Axel Oxenstiernas ledning, och firade alltså 375-årsjubileum 2012. Bergsstaten är därmed en av de äldsta statliga verksamheterna i Sverige. Tidigare var bergmästarämbetet uppdelat i flera distrikt, men sedan 1998 är Bergsstaten samlad med hela landet som verksamhetsområde, med en bergmästare som chef. Bergmästaren var tidigare ordförande i bergstinget, som var en domstol som dömde i gruvrelaterade rättstvister. Även idag avgör Bergsstaten tvister mellan markägare och gruvbolag.(Källa: SGU och Bergsstaten)