Skrotbilar i Strömsund kan bli fråga för riksdagen

Nästan in på gårdsplanen hos Sigge Espvall står en gammal brandbil och rostar.Nästan in på gårdsplanen hos Sigge Espvall står en gammal brandbil och rostar.

ÖHN (SGT) Skrotbilarna i kommunen blir föremål för en riksdagsmotion. Nu är måttet rågat för flera personer som under ett antal år försökt få bort olagligt uppställda bilar på sina marker.
– Är man alldeles rättslös som markägare? Den här personen fick lov att ställa fem bilar hos mig, ”över vintern”. De har nu stått i 15 år. En morgon när jag vaknade hade han varit här och ställt ut ytterligare bilar. Nu står här arton bilar som han vägrar han att hämta. Jag har ringt, jag har skrivit, jag har mejlat. Han gör sig medvetet oanträffbar, säger Sigge Espvall som bor på Öhn utanför Strömsund.
– Bilarna är ju värdelösa. De är inte avregistrerade men avställda. Och så är de fulla med grejer. Jag har flera gånger haft tjuvar här som slängt ut grejer överallt och jag har fått städa efter dem. Det är otrevligt att komma hem, det är obehagligt att bo här på grund av skrotbilarna, säger Sigge.
– Nu kan vi inte ge oss. Det är ett så gammalt ärende. På miljö- och byggnämndens sista sammanträde fattade vi beslut om att utdöma vite igen och sedan får vi fundera på att ta bort bilarna på fastigheten på Öhn på den försumliges bekostnad. Och jag tänker skriva en motion till partidistriktet och uppmana att det skrivs en motion till riksdagen om att det ska finnas en gräns för hur många fordon man får ha som hobby och äga utan tillsyn.
– Det går att jämföra med djurhållningen. Då får man ha till exempel max tio katter, sedan blir det en verksamhet, säger Lars Andreasson, (s), ordförande i miljö- och byggnämnden.
Larz Olowzon från Hammerdal är en annan person som drabbats av skrotbilarna som tillhör en sextioårig man i Strömsund.
– Hela kommunen är ju drabbad. Han kan åka femtio-sextio mil för att hämta en bil och sedan ställer han ut dem var som helst. Det finns skrotbilar i Hammerdal, Grenås, Tullingsås – överallt! På Intranords område i Ulriksfors är det fullt med gamla bilbatterier, oljefat och så vidare. Men han säljer ju inte skruv en gång. Det handlar om minst 291 skrotbilar som finns i skogen och på gårdar runtom, säger Larz.
– Han fick ställa upp en gammal brandbil hos mig. Det stod inte på förrän det stod en till bil på gården och han hade ställt dit den i smyg. Försöker jag tala med honom springer han sin väg. Lastbilarna har ju sjunkit ner i backen nu, berättar Larz Olowzon.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO