Giftfritt på förskolan i Ulriksfors

Förskolebarn i höstlövFörskolebarn i höstlöv

ULRIKSFORS (SGT) Förskolebarnen på Regnbågens förskola kan efter giftsanering åter få leka utomhus på sin gamla lekplats. Saneringen av marken är i det närmaste klar, nu återstår bara att vänta på våren och en gräsmatta.
– Så snart all ny jord är på plats kan vi börja planera för verksamhet med snölekar, säger en av ägarna till förskolan, Erik Fridland.
I väntan på sanering har barnen fått göra utflykter till andra platser.
– När vi fick besked om riskerna kallade vi omedelbart till föräldramöte. Det fanns ingen oro hos föräldrarna. Det är en stor mängd jord som ett barn måste få i sig varje dag för att det ska skada, säger Erik Friland. Risken för förgiftning var mycket liten.
Korsta fastigheter äger Ulriksfors Business Center som nu har uthyrning till förskolan men också till blans andra Strömsunds Hälsan och Norrlands trähus. Området har en lång historia som berättar både om fångvårdsanstalt och tillverkning av pappersmassa. De föroreningar som fortande finns på området är rester från massafabriken och innehåller tungmetaller, framför allt bly.
Daniel Ragnvaldsson, med ursprung i Strömsund, är docent i toxikologisk miljömedicin och har svarat för undersökningen på området.
– Nu kan förskolans föräldrar, personal och barn andas ut. Lekområdet är rengjort, säger han.
– Resten av industriområdet är under utredning och det ska göras en bedömning av vad som kan finnas kvar med risk för miljö och hälsa. Nu får myndigheten, Länsstyrelsen, besluta om vad som händer när den officiella rapporten kommer nästa år. Det här är bara ett av många gamla industriområden i Sverige som har problem, säger Daniel Ragnvaldsson.
Den bortforslade jorden finns nu på Lia och mellanlagras i väntan på ytterligare analyser och därefter sker en eventuell flytt till en annan tipp. Strömsunds kommun har beslutat att delfinansiera saneringen av lekytan, vilket fick högsta prioritet med tanke på förskolebarnens hälsa. Arbetet med att platta till och tillföra ny jord pågår för fullt och är i det närmaste klart för lekar. Nu fattas bara snön.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO