Nyinvigning av ungdomsgård i Hoting

Alicia Björn, premiärgäst, vid biljardbordet.Alicia Björn, premiärgäst, vid biljardbordet.

HOTING (SGT) Premiärkvällen när ungdomsgården invigdes i Hoting kom många glada ungdomar nerför trappan till nedervåningen i Folkets Hus. Varje måndag håller den nyöppnade ungdomsgården öppet kl 16–21.
Från start blev det full rulle kring pingis- och biljardbord. Välkomstkommittén med Lars Edlund från kommunen, Solveig Abrahamsson och Bernt Östlund från Folkets Hus bjöd upp med fika och bullar. Emma Eriksson och Alicia Björn prövade de nya sofforna, kollade musikanläggningen och greppade snabbt och vant varsin biljardkö, rundpingis och andra spel hittade snabbt deltagare.
– Här kan vi ha kul och umgås med vänner, tyckte Alicia.
Både föräldrar och ungdomar har önskat att verksamheten skulle dra igång och i framtiden förväntas ungdomsgården drivas av föräldrarna själva. Fram till jul finns en fritidsledare från kommunen på plats. Närmast ska ungdomsgården få ett namn, och ungdomarna kan lämna förslag.
Möjligen kan ungdomsgården också bidra till att rädda Folkets Hus, som nu fått ett hyrestillskott av kommunen förutom de 150 000 kronor som beviljats i bidrag. Folkets Hus ordförande Eva Sörlin berättade att medel sökts från Boverket för att utveckla ungdomsverksamheten.
– Vi hoppas kunna ha en anställd och därmed hålla mer öppet, sa hon.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO