Curts kraftverk räddat tillsvidare

Curt Jonsson får gratuleras via telefonen.Många grattis i telefon när Curt Jonsson levererar sallad.

EDE (SGT) Två år tog det för Curt Jonsson i Ede att driva och till slut få rätten att använda det gamla kraftverket som hans morfar en gång anlade i Edsån. Domen meddelades nyligen av Svea Hovrätt.
Dagen efter domen levererar en glad odlare som vanligt sallad till kunderna i Strömsund, och blir uppvaktad med bubbel och glada tillrop.
– Det har varit ett enormt gensvar, jag har uppvaktats med champagne, många har hört av sig på telefon och Facebook. Det är fantastiskt, säger en lättad Curt Jonsson.
Domen kan dock läsas på två sätt, vilket Curt Jonsson själv befarar.
– Tidningen kommer att få fortsätta att skriva i några år till. Länsstyrelsen kommer att fortsätta driva frågan, berättar Curt Jonsson.
– Men nu har jag i alla fall lyse till jul!
Orsaken till uttalandet mitt i glädjen över att ha vunnit över Länsstyrelsen är att Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, konstaterar att det finns flera intressenter i Edsån, och Ede vägsamfällighet är en av dem. Kravet på en rivning av kraftverket måste i så fall riktas dit, menar domstolen.
Advokaten Mats El Kott, som fört Curt Jonssons talan, har svårt att tro att Länsstyrelsen driver fallet med Curts kraftverk vidare.
– De borde ta sig samman och samarbeta med Curt i stället och se till att fisktrappan blir effektivare om de anser att den inte är tillräcklig. De har ju dessutom själva sagt att det är större möjligheter för fisken att passera om det finns en fisktrappa, säger Mats El Kott.
Vid denna tidnings pressläggning kommer beskedet att Länsstyrelsen kommer att driva ärendet vidare, nu mot vägföreningen.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO