Ingegerd, 50 år som lärare i Strömsund

Ingegerd Kahnberg, lärare i 50 år, omgiven av två före detta elever: Iskandar Usmanov och Ingmar Sethson.Ingegerd Kahnberg, lärare i 50 år, omgiven av två före detta elever: Iskandar Usmanov och Ingmar Sethson.

STRÖMSUND (JT) Sommarlov i hela femtio år har Ingegerd Kahnberg lyckats med i sitt yrkesliv som lärare. Hjalmar Strömerskolan har haft glädje av hennes kunskaper i tyska och franska, och efter pensioneringen har det blivit undervisning i svenska. Lärargärningen började i Gröna Skolan, som nu är LärCentrum, och vi uppmärksammas på att den fyller 100 år i år.

–  Det var en slump att jag hamnade här. En studiekamrat arbetade i Bräcke och hon blev inspirationen till att jag sökte mig från Skåne till Jämtland. Jag är en skolmänniska, det är så roligt att undervisa och jag trivs!

För tio år sedan blev det pension för Ingegerd Kahnberg, som då fyllde 67 år.

– Det som håller mig kvar här är nog ljuset, säger hon.

– Men jag gillar också ordentliga vintrar. Jag är inte skidåkare utan sparkåkare!

Samtalet kretsar kring gamla elever – det har blivit ett stort antal under årens lopp, och de senaste åren har vänkretsen och bekanta utökats genom SFI, svenska för invandrare.

– Jag har blivit ”adopterad mormor” av en afghansk familj och jag har fått sex barnbarn!

Jag har lärt mig mycket, att ta hänsyn till olika kulturers yttringar, och jag kommer väl ihåg när jag som ung bodde i en fransk familj som undrade varför jag undvek deras pussar på kinden. Kultur sitter djupt!

Inte bara skolmänniska, visar det sig, utan också en person med stark förankring i olika föreningar. Många har träffat på Ingegerd när hon var aktiv ordförande och ledare i Strömsunds Gymnastikförening, med volleyboll och i andra sammanhang. Nu handlar det om pensionärsgympa med till exempel sittande gymnastik.

– Det är så bra stämning och det är så roligt. Jag tänker ibland: Hur hann jag, hur orkade jag?! Det var ett aktivt liv. Gymnastik har alltid varit betydelsefullt för mig. Jag är passiv medlem i många föreningar!

Här verkar en människa i nuet med enormt många intressen, teater av alla slag och tåget för henne ut på evenemang i hela landet.

– När jag stod i kafeterian på ett tåg en gång kom en gammal elev fram till mig och frågade hur det stod till med Ingegerd Khanberg. Jag var tvungen att tänka på var han satt och hur han såg ut i bänken, och så på huvudformen! Efter en lång stund gick det bra, men nu var det ju en vuxen man och kal på huvudet. Det händer allt som oftast att elever ger sig tillkänna. Som vid intervjutillfället då två före detta elever dyker upp: Ingmar Sethson, nu själv lärare, hade Ingegerd i tyska, och så Iskandar Usmanov, som lärt sig svenska av bland andra den eminenta pensionären.

Ingegerd Kahnberg var 27 år och nyutexaminerad när hon kom till Strömsund. Har släkt i Småland, och hur framtiden blir efter 50 år som lärare går det nog inte att sia om för en så aktiv person.

– Jag har stått i bostadskö i Växjö i många år, men mina vänner påpekar hela tiden att jag aldrig kommer att ta mig härifrån.

INGER KRAFT ETZLER

TEXT OCH FOTO