Ny generationen flyttar in i Skogsnäskooperativet

Göran Lillis och Sarah Mårskog, tandemparet fångade mitt i jobbet i kaféet.Göran Lillis och Sarah Mårskog, tandemparet fångade mitt i jobbet i kaféet.

SKOGSNÄS (SGT) Skogsnäs står för ett generationsskifte, när tredje generationen efter mer än fyrtio års byggande och planering tar plats i byn. Skogsnäs – byn som blev ett samlingsnamn för ”gröna-vågarna” i början av sjuttiotalet lever och utvecklas. Gemensamt ägande av all mark kännetecknar Skogsnäs, den lilla byn utanför Ramsele. 250 ha skog och jord ägs av 44 personer i en ekonomisk förening som just investerat i ett nytt skifte för närmare en miljon kronor.

Sarah Mårskog är en av nybyggarna som tillsammans med sin man Lillis fortfarande bor kvar och kanske en av de mest namnkunniga i föreningen.

– Kooperativet växer, säger hon.

– Just nu står vi inför ett generationsskifte och tre unga familjer har flyttat in. Ålderspannet är mellan 24 och 72 år. Flera jobbar utanför Skogsnäs, annars handlar det om skog och jordbruk. Vi har en styrelse som är maktlös. Alla beslut tas i konsensus. Om det inte blivit beslut efter tre försök blir det röstning. Styrelsen kan bara göra vad stormötet beslutar i samförstånd. Vi tar upp något till diskussion, det blir beslut så småningom. Det kan ibland ta ett par år att få ett beslut på plats, säger Sarah Mårskog och pekar på vad som förmodligen är en framgångsfaktor för att Skogsnäs lever vidare.

– Den skog vi äger går till byggen, ved och virke. Vi har just köpt en gammal betesmark som varit oanvänd i 60 år och som vi röjer nu. Det sker förändringar hela tiden, och det är bra! Saker och ting ska inte ske på samma sätt, fortsätter hon.

Sarah Mårskog har i egen person blivit ett varumärke för Skogsnäs, något hon med all säkerhet inte instämmer i. Hennes scenkläder och textilkonst är kända, och engagemanget för kvinnors konst och kläder ger sig uttryck i ”Dancing Colours” – med fokus på Indien, dit hon reser åtminstone en gång om året.

Kultur i ordets alla bemärkelser kännetecknar hela Skogsnäs. En gång om året öppnar sig Skogsnäs offentligt med en dag, då besökare kan fika, gå runt bland alla fantasifullt bygga hus, se textilkonst, smide och prata med invånarna. Det så kallade Gröna huset tilldrar sig stor uppmärksamhet. Ett väl utformat och inrett hus som Sarah Mårskog och hennes man Göran Lillis Mårskog driver som en liten konferensanläggning.

– Vi är ett bra tandempar, säger Sarah.

Ett kollektiv med idealister är sedan 1973 en ekonomisk förening, där var och en kan driva sin egen firma men med gemensamt ansvar för miljövård och ägande. Här finns jord-och skogsbruk, en smedja, textilverkstad och ett HBV-hem. Och ett Skogsnäs som får erkännande av ortsbor och besökare.

– Tänk om ingen hade tagit vara på platsen! Då hade det varit igenväxt alltihop, tyckte en besökare och ortsbo.

INGER KRAFT ETZLER

TEXT OCH FOTO