Kul på hjul när cykel- och gångvägen Strömsund–Ulriksfors invigdes

STRÖMSUND (SGT) Efter åtta års projektering och bygge av gång- och cykelbanan mellan Ulriksfors och Strömsund kunde sträckan invigas en regnig eftermiddag. Allmänheten var inbjuden och på plats fanns representanter för Trafikverket och regionens energikontor med elcyklar från projektet ”Testresenär”.
Trots blåst och regn var det bara glada miner hos besökarna som kunde värma sig med en cykeltur eller gå en rask tipspromenad från Dunderhallen och en bit ner längs vägen mot Ulriksfors. Och förstås varmkorv och fika.
– Innan spaden kom i jorden var det mycket planläggning med till exempel samråd med markägare längs den tre och en halv kilometer gång- och cykelvägen eller noga räknat 3550 meter. Det största problemet var underlaget som var sämre än vi trodde med torv och myrmark. Det gjorde att det blev dyrare. Vi har haft Svevia som entreprenör. Totalt är kostnaden nånstans mellan 25-30 miljoner kronor, säger Samuel Nilsson, Trafikverkets projektledare.
Projektet finansieras med medel ur den regionala transportplanen för Jämtland Härjedalen och tros ha betydelse för boende i Ulriksfors med jobb i Strömsund eller skolungdomar som väljer att ta cykeln. Till största delen är vägen skild från väg 345. Hela cykelvägen har fått belysning och energikontoret kunde tipsa om säker vintercykling och ge allmänna råd om säker framfart på hoj.
Vi träffar glada cyklister som är nöjda med den nya cykelvägen.
– Jag cyklar här flera gånger i veckan. Det är motion och det är roligt, säger Hjördis Larsson, som dock avstår från att prova en elcykel.
Men Eva Blomqvist tar glatt emot instruktioner om farthållare och annat och ger sig i väg på en provtur och tycker det var kul.
– Vi cyklar ofta via Risselåsvägen och runt, säger Anders Andrée, som kämpade på med vanlig trampning i regnet när hans elcykel den här dagen var utan batteri.
Trots vädret strömmade det till ett hundratal personer under eftermiddagen. Varför är det här viktigt? Energikontorets representanter pekar på miljönyttan och e-projektet Testresenär för att hitta lösningar för pendling mer miljövänligt med cykel med eller utan el. Ingen trafikmätning har ännu gjorts, nu är det upp till bevis för arbetspendlare och skolbarn att visa att behovet finns. Trafikverket har nu också flaggat för att det ska bli en cykelväg mellan Tullingsås och Strömsund.

Inger Kraft Etzler