90-åriga hyresgäster oroade – upphandling av trygghetsanpassningar på gång i Föllinge

Blommorna prunkade på Rut Malmqvists uteplats i somras.

FÖLLINGE (SGT) Vad händer med 90-åringarna i Föllinge: Rut, Elsa och Nils-Erik? Deras lägenheter skulle ju trygghetsanpassas, något som de starkt motsatte sig då det skulle innebära att de under en period inte skulle få bo i sina lägenheter. Det visar sig nu att Krokomsbostäder är i full gång med upphandlingar, där anbud ska inlämnas senast 22 september.
Rut Malmquist, 93 år, Nils-Erik Carlsson, 89 år samt Elsa Henriksson, 90 år, hade i början på sommaren fått knapphändig information via ett kort telefonsamtal om att deras lägenheter skulle trygghetsanpassat och att de under en period inte kunde bo i sina lägenheter. De skulle istället bo i så kallade ersättningslägenheter men fick ingen information trots att de eftersökte det flera gånger. Nu berättar Rut:
– Det stod en grupp herrar ute på gräset en morgon häromveckan och såg sig omkring, så jag gick ut och presenterade mig. Jag sa: ”Det är mig som ni får bära ut ifall ni vill ha ut mig från min lägenhet”.
Rut skrattar och fortsätter:
– Jag förklarade också för dem att jag var mycket nöjd med att Jämtlands Tidning skrivit om vårt fall, bland annat det som den där hyresjuristen sa. Tack vare det fick vi veta våra rättigheter.
Denne jurist, förbundsjurist Johan Candler på Hyresgästföreningen Riksförbundet, meddelade i somras följande, efter att ha studerat fallet:
– En hyresvärd får inte göra ändrings- eller förbättringsarbeten i bostaden utan godkännande från hyresgästen eller tillstånd från hyresnämnden. Enda undantaget är vid underhåll eller arbeten som är av mindre omfattning, vilket jag inte får uppfattningen att det här handlar om. Hyresvärden är först och främst skyldig att skriftligen meddela berörda hyresgäster om de arbeten man vill genomföra.
Han menade också:
– Oavsett det strikt juridiska perspektivet anser jag att det finns all anledning för hyresvärden att ta hänsyn till hyresgästernas önskemål. Alldeles särskilt i ett fall som det här med tanke på hyresgästernas ålder och att hyresvärden är ett kommunalt bostadsbolag.
Vd Linus Ekqvist skriver i ett mejl till tidningen angående dagsläget: ”Just nu inväntar vi svar på vår upphandling kring hissen i Föllinge och håller på med upphandlingsunderlag inför kommande anbudsinfordran på själva lägenhetsanpassningarna. Kan inte ge mer detaljer innan vi vet utfallet på det.”
Så Rut Malmqvist har fortfarande inte fått någon skriftlig information, men exempelvis förfrågningsunderlaget av rambeskrivningarna för el och rör har varit klara sedan början och mitten av juni. Det visar det upphandlingsunderlag som tidningen tagit del av. Det handlar bland annat om installation av hiss och vad gäller själva lägenheterna främst om arbeten i badrummen, inklusive el och rör, vidare om mattbyten och lite annat. Men Linus Ekqvist menade i somras att Krokomsbostäder ”inte anser åtgärderna i lägenheterna vara av större omfattning”.
Det står i underlagen också om hyresgästernas ”flytt in & ut”. Ekqvist har reagerat starkt på att tidningen använt ordet ”flytt” i de tidigare artiklarna och menar att det aldrig varit tal om någon flytt.
Upphandlingsförfarandet är förenklat. Candler har gått igenom hela upphandlingsunderlaget och uttalar sig så här:
– Eftersom svaret från i hyresvärden i somras var att ”[…] får vi naturligtvis ha en fortsatt kontakt och dialog med dem innan vi går vidare” så får man väl utgå från att det fortfarande gäller. Det viktiga för hyresgästerna är att de får information i god tid innan arbetet påbörjas, och för det fall arbetet dessutom är tillståndspliktigt ska de förstås också få möjlighet att säga nej till arbetet. Det är hyresvärden som står för risken om de missar att följa de regler som gäller angående hyresgästernas rätt till information och inflytande.
Han menar också att det fortfarande är något oklart huruvida lägenheternas standard kommer att höjas så mycket att det kräver godkännande:
– Hur det än är angående om arbetet kräver godkännande eller inte så tycks det vara så pass omfattande att hyresvärden själv anser att hyresgästerna behöver evakueras. I så fall är regeln att hyresgästerna måste få information om arbetet minst tre månader i förväg. Det lär alltså inte bli aktuellt för hyresgästerna att behöva flytta på den här sidan av årsskiftet. Och om arbetet kräver godkännande kommer det naturligtvis att dröja ännu längre.
Vad gäller de tidigare aviserade hyreshöjningarna, på grund av trygghetsanpassningarna, meddelar Candler att enligt hyresnämndens praxis brukar gränsen gå ungefär vid 100 kr. Med andra ord att hyresvärden behöver godkännande/tillstånd om arbetet medför att hyran höjs med 100 kr eller mer.
Sista ordet går till Rut:
– Jag kan naturligtvis inte lägga mig i Krokomsbostäders upphand­lingsförfarande, men jag vidhåller att jag aldrig kommer att flytta ut!