Frostviksbor kämpar för att rädda unikt rödingbestånd

Blåsjödammen som det ser ut vid dammen vid Lillblåsjön.

BLÅSJÖN (SGT) – Det är på gränsen att det unika rödingbestånd som tidigare lekt i Blåsjöälvens utlopp i Jormsjön klarar sig, säger Joakim Svensson fiskevårdskonsulent på Länsstyrelsen och tillägger att sjöns nivå måste stå i relation till rödingens lekplats i älven.
– Blåsjöälven behöver en minimitappning från Blåsjön och en fiskvandringsväg till sjöutloppet, säger Bengt Blom som tillsammans med olika fiskevårdsområden och intressenter gjort en skrivelse som vänder sig till kraftverksägaren Fortum.
I skrivelsen framgår att Blåsjöälven var världens största kända lekplats för strömlekande röding innan kraftverket uppfördes och att konsekvenserna för rödingens fortbestånd har varit omfattande alltsedan kraftverk byggdes på femtiotalet.
Bengt Blom anför vidare att fisketurismen är avgörande för många som bor i området. Blåsjöälven ingår i Faxälvens vattensystem och omfattas av den ”Nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften”.
1 februari 2027 börjar omprövningen av Faxälven. När branschen fick skattelättnader skapades en fond med 10 miljarder, som Bengt Blom och andra fiskeintressenter hoppas få ta del av för att skapa ett skydd för rödingen.
”Inte den minsta rännil sparades för att fisken skulle kunna passera genom Blåsjöälven” säger undertecknarna till skrivelsen och ställer krav på Fortum att återskapa världsarvet.
I ett svar från Fortum uppger Toni Kekkinen, Fortums chef för vattenkraften i Sverige. Att Faxälven är Blåsjöälven ingår blir föremål för omprövning 2027, men att det förmodligen redan i början av 2024 påbörjas förberedelsearbete som en del av samverkansprocessen.
– Syftet med den nationella planen är att nya miljövillkor ska ge största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. I detta är inlagan från Jormvattnets fiskevårdsområde en viktig pusselbit som vi tar med oss, säger Toni Kekkinen.
Text: Inger Kraft Etzler