Upplagda skepp utan mål i Vattudalen

Två båtar sida vid sida, men ingen brygga.

STRÖMSUND (SGT) Två anrika båtar, hemmahörande i Ströms Vattudal, ligger sedan en längre tid på land. ”Svaningen” gled baklänges när den skulle tas upp och kölen skadades. ”Tärnan” är under översyn med bland annat målning. Båda båtarna samsas nu sida vid sida vid Flottningskajen och Vattudalens Båtklubb. Men om och när båtarna kommer i vattnet igen är ännu högst osäkert. Det finns ingen given bryggplats.
– Tanken är att få ”Svaningen” i sjön, men det krävs både pengar och resurser. Vi har separationsångest, men alla i styrelsen har jobb och vi hinner inte med, säger Christer Sigurdsson, ordförande för Vattudalens Båtklubb som äger båten.
– Vi tänkte fixa till kölen och sedan sjösätta, bara för att visa upp den. Men, maskinellt är det också en katastrof. Fritiden räcker inte till, tillägger han.
Ägaren till ”Tärnan” har andra bekymmer. Var får båten en brygga?
– När jag är ute med båten och har passagerare brukar jag ta en sväng nedanför bron och sedan far jag uppför Vattudalen. Jag har haft både bröllopsgäster och avtackningar. Men nu är det ett problem. Sedan Virgokajen byggdes om får ”Tärnan” inte lägga till där. Det blev stopp i våras, och nu får bara mindre båtar ligga där. Jag har haft kontakt med kommunen och föreslagit att jag skulle få bygga en brygga vid campingen där det redan finns ett stenkar, en stomme till ett bygge. Jag började bygga, men fick avsluta. Kommundirektören satte stopp för det, säger Stig Eriksson.
I ett skriftligt svar till honom uppger kommundirektör Anneli Svensson att ”Orsaken till att kommunen ansåg att renoveringen av bryggan skulle upphöra är att det inte är lämpligt att privatpersoner bygger en brygga i anslutning till kommunens fastighet utanför kommunens camping för sin näringsverksamhet.” Hon säger vidare att det är kommunen som ska projektera och upphandla bryggan och upplåta bryggan för den båttrafik som kommunen anser vara lämplig.
– Jag tycker att det skulle vara fint att kunna erbjuda turisterna en tur med ”Tärnan” i Vattudalen. Båten är fullt godkänd för att skjutsa folk. Den är ett kulturarv och borde vara tillgänglig för allmänheten, tycker Stig Eriksson.
Orsaken till att bryggbygget fick avslutas beror dels på att kommunen inte vill ansvara för bryggor som går ut i vattnet, dels att det inte går att gynna en enskild person uppger kommundirektören Anneli Svensson.
Stig Eriksson arbetar med målning efter att ”Tärnan” kommit upp på land. Han är stolt över sin båt.
– ”Tärnan” är min hobbyverksamhet efter att jag kört skogmaskiner i 40 år. Båten är kulturminnesmärkt av Sjöhistoriska Museet. Jag köpte båten 2011. Men jag har också jobbat med ”Svaningen”, berättar Stig som har alla papper från Transportstyrelsen för att köra både ”Svaningen” och ”Tärnan”. Han är både maskinist och kapten med skepparexamen, klass 8, som bland annat innebär kunskaper i navigering, passagerarsäkerhet, miljö och fartygsteknik.
”Tärnan” har en brokig historia och många ägarbyten sedan den byggdes i Karlstad 1896. Den var på drift en period men bärgades i Stockholms skärgård, där båten hyste både ”löst kvinnfolk” och ett hembränneri. Mycket jobb har lagts ner på att få ”Tärnan” i gott skick, inte minst av Stig Eriksson.
Text och foto: Inger Kraft Etzler