Läkarbrist i Backe – hälsocentralen blir filial

Anna Granevärn på tillfälligt besök i Backe.

BACKE (SGT) Många frågetecken har uppstått när det gäller Hälsocentralen i Backe. Primärvårdschefen har lämnat in en ansökan om att temporärt lägga Hälsocentralen som en filial under Hälsocentralen i Strömsund.
– Vi försöker hitta en lösning och har lämnat in en ansökan till Hälsovalet, som beslutar. Det kan dröja ända till mars, säger Anna Granevärn, primärvårdschef.
– Vi har också uppgett i ansökan att vi har ambition att gå tillbaka till en självständig Hälsocentral i Backe. Det saknas läkare. I Strömsund kommer två nya fasta läkare, och vi har annonserat om tre tillsammans, men det är möjligt att vi får göra en ny annonsering separat för Backe och framhålla det goda resultatet av patientenkäten, där Backe ligger i topp. I Backe saknas också en distriktssköterska, där det finns sökande, säger Anna Granevåg.
”Hälsovalet” är en beställarfunktion inom Region Jämtland Härjedalen och är den enhet som sätter upp krav och regelverk för primärvården. Regionen har dock redan meddelat att det fr o m 20 januari kommer vara reducerad verksamhet vid Hälsocentralen i Backe. Hur öppettiderna kommer att vara är oklart för närvarande.
– Så snart det är bemannat blir det återgång till ordinarie verksamhet. Det är en ambition och en prioritet. Jag är hoppfull när det gäller sköterskor, och det måste lösa sig med en allmänspecialist, säger Monica Lundgren, närvårdsområdeschef.
Text och foto: Inger Kraft Etzler