Ny sjukstuga i Dorotea väcker kritik

Evy Lindström, Anna Märta Persson och Brynolf Hedberg protesterar mot att det ska byggas en ny sjukstuga.

DOROTEA (SGT) Sjukstugan i Dorotea räddades tack vare en mångårig kamp från ”Doroteaupproret” med mottot ”Lika vård för alla”. När nu samtliga partier i kommunen fattat beslut om att det ska byggas en helt ny sjukstuga anser några personer att Doroteaupproret gjort sitt, medan andra är kritiska till byggbeslutet.
Evy Lindström har samlat några personer som också varit aktiva i ockupationen som alltså lett till kommunfullmäktiges beslut om att bygga helt nytt.
– Vi står för samma sak som då. Det handlar om ambulansen, akutvårdplatser och läkarjour. Varför ska kommunen slösa med pengar när vi har en sjukstuga som fungerar. Det handlar både om miljö och ekonomi, anser hon.
I mitten av augusti gick kommunen ut i ett samrådsförfarande och yttrande fick lämnas till miljö- och byggnämndens planförslag som innebär att en ny sjukstuga ska ligga vid äldreboendet Bergvattengården. Anna-Märta Persson anser att det är helt olämpligt att placera sjukstugan där det är tänkt.
– Det är inte lämpligt att ha sjukstugan i samband med äldreboendet, säger hon. I sitt yttrande till miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter hon också varför akutintaget på den befintliga sjukstugan inte byggs om.
Brynolf Hedberg deltar också i samtalet vid Evys köksbord.
– Det behöver inte byggas. Den nuvarande sjukstugan är i gott skick, säger han.
Andra som lämnat synpunkter i den samrådsredogörelse som finns hos nämnden nämner också att placeringen av en helikopterplatta kan bli problem för boende i närheten.
– Jag tror att vi blir lurade i slutändan, och att det ska vara kostnadsneutralt tror vi inte på, säger Evy Lindström.
– Vi anser att det vettigaste för kommunen är att behålla den nuvarande sjukstugan. Den var dessutom nyrenoverad när den stängdes. Ingen ska tro att vi gnällt i onödan i sju år. Lägg ner de här tankarna på nybygge, säger Evy och samtliga kring bordet håller med. Hon håller fast vid att ”Doroteaupproret” lever och säger att de har möten varje onsdag i Sockenstugan.
Det här är några röster från Dorotea, medan många anser att ”Doroteaupproret” upphört.
Beslut om en ny sjukstuga har fattats i politisk enighet, och förhandlingar med landstinget i Västerbotten pågår.
I det första avtalet finns ett villkor formulerat av landstinget: Det ska tecknas en långsiktig överenskommelse om vårdplatser.
Doroteahus, som är ett dotterbolag till kommunen, har fått i uppdrag att arbeta med avtalet.
– Jag kan inte säga någonting nu. Vi har ingenting att berätta förrän avtalet är klart, säger Lars-Göran Nilsson, VD i Doroteahus och säger att det kommer information när avtalet är klart.
– Avtalet är inte underskrivet, förhandlingar pågår med landstinget, juridisk expertis hjälper oss att titta på avtalet, säger kommunalrådet Gaby Bisping.
– Landstinget kommer att betala hyra i 20 år. Projektering och ränta ingår också. Var någon annanstans finns det sådana garantier? Det blir kostnadsneutralt. Det är klart att jag hoppas att vi får samma rättigheter som alla andra i landet. Vi kan genom den nya sjukstugan också få bättre förutsättningar gentemot Jämtland och kunna arbeta över länsgränsen. Kommunens underskott ligger i driftbudgeten och har ingenting att göra med byggherren Doroteahus. Det här visar bara framtidstro för kommunen, säger Gaby Bisping.
I sockenstugan arbetar några kvinnor med att ta hand om sin del av dokumentationen från ockupationen.
– Nu har vi uppnått det som stod i våra mål. Sjukstugan har öppnat, och det finns vårdplatser som var det absolut viktigaste. Det har blivit en långsiktig lösning. Vad som kommer framöver är politikernas sak, säger Simone Granberg bestämt.
– ”Doroteaupproret” är avslutat. Det här är inget vi ska syssla med. Nu har Doroteaborna inte något val, fortsätter hon.
– Kan Doroteaborna vara emot något som vi inte kan påverka? undrar Britt Persson.
– Det är flera som anser att vi uppnått målet. Vad händer om landstinget drar sig ur, funderar Ingrid Oscarsson och påpekar samtidigt att det som de säger här och nu är helt privat. Eftersom ”Doroteaupproret” inte finns kvar.
– Alla får tycka vad dom vill, men många års kamp har nu fått en långsiktig lösning. Dorotea har inget val, avslutar Simone Granberg.
Informationsplikten för politikerna väger tungt när ett avtal finns på plats att förklara och kanske till och med försvara.
Inger Kraft Etzler