Sjötomter löser bristen på specialister?

Bo strandnära i Ströms Vattudal.Bo strandnära i Ströms Vattudal.

STRÖMSUND (SGT) Ströms Vattudal med alla stränder är mer än någonsin i blickpunkten för de stora företagen och för Strömsunds kommun. Nu ska alla tomter som är strandnära inventeras – både de tomter som ägs av kommunen och privatägda.
– Vi ska titta på förutsättningar för att se över marken för att få fram tomter och kunna erbjuda lämpliga alternativ. Var finns det lägen att bygga strandnära? Vi måste få hit folk från storstäderna! säger kommunalrådet Göran Bergström.
– Det är inte frågan OM vi ska bygga utan ATT vi ska bygga, betonar han.
Frågan ligger nu hos SUAB, där Björn Amcoff nyligen fått uppdraget att göra inventeringen. Han säger att det är för tidigt stadium för att kunna säga något ännu.
– SHB har erbjudits att köpa tomten där det planeras att bygga ett höghus, säger Göran Bergström.
Höghuset är tänkt att placeras där tennis- och curlingbanorna finns. Men att bo i lägenheter där ser inte ut att vara första alternativet för företagens kommande anställda i Strömsund. Det förefaller i stället som att Rotnäset lever farligt med nybyggnader av villor med strandnära läge.
Det är den nye näringslivschefen Amcoff som alltså fått det delikata uppdraget att hitta strandnära tomter – på Rotnäset och runtom i Strömsunds närhet. En intressekonflikt lurar i vassen mellan företagens behov att hitta attraktiva tomter som kan locka specialister med särskild kompetens och medborgarnas reaktion.
Upprinnelsen till att göra sjötomtsinventeringen finns i projektet Heja Strömsund, där kommunens största företag, med Engcon och Attacus i spetsen, driver frågan.
– Om vi ska lyckas rekrytera arbetskraft med särskilda specialistkunskaper måste vi kunna matcha med bra boende. En sjötomt kan då vara attraktiv. Kan man hitta platser och köpa tomter är det positivt för Strömsund, säger Mikael Persson, personalchef på Engcon.
– Vi för diskussioner för att hitta finansieringslösningar. En ytterlighet är att vi står för kostnaden att bygga ett antal villor. Det kan också vara så att ett antal personer här är intresserade av att köpa en sjötomt och då kan andra bostäder frigöras. Allt tar tid, men nu har vi en strategi som är påbörjade i Heja Strömsund.
– För Engcons ägare är Strömsund oerhört viktigt och vi måste bemanna strategiskt. Vi vill ha specialister, blivande medarbetare med särskild kompetens, och de hittar vi knappt i Östersund. Vi har redan påbörjat diskussioner med några personer som uppmärksammat våra behov. säger personalchefen som är Engcons representant i styrgruppen för Heja Strömsund.
Attacus har lämnat anbud på byggnation på kommunens tomter i Hammerdal, och samtal pågår.
Det är många frågor som återstår att lösa – hitta de attraktiva tomterna, få loss tomterna, tillstånd att bygga strandnära, detaljerplanera och framför allt att hitta just de specialister som behövs.
– Rotnäset är ett fint strövområde idag, men på längre sikt måste man se på skatteintäkterna. Framtiden är viktig. Strövområde kan finnas någon annanstans. Ströms Vattudal är jättestor. Vi måste tänka utanför boxen när det gäller att hitta tomter, och vi hoppas att samhället växer! tycker Mikael Persson.
– Kommunen får under en treårsperiod 5,28 miljoner kronor från regeringen och dessa ska användas till företagsbefrämjande åtgärder. En del av dessa pengar går nu till arbetet med att se över och inventera vilka tomter som finns, säger Göran Bergström, som verkar beredd på att ta en intressekonflikt.
Två skidåkare passerar på isen vid Rotnäset.
– Här får de inte bygga! säger Hjördis Persson.
Intressekonflikt?
I styrgruppen för Heja Strömsund återfinns höga kommunala tjänstmän, politiker och företagare. Hur det kommer att gestalta sig blir intressant att följa med platser som Rotnäset, Öhn, Landön och många, många andra natursköna och platser längs Ströms Vattudal.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT OCH FOTO