Norråker i fortsatt kamp för förskolan

Blir det förskola eller dagmamma för barnen i Norråker?

NORRÅKER (SGT) Kampen om att få behålla förskolan i Norråker är inte slut. Föräldrar och barn mötte häromveckan strömsundspolitiker för att diskutera förskolans vara eller inte. 35 vuxna och tio barn fanns på plats, förutom politiker och tjänstemän från barn-kultur- och utbildningsnämnden.
Kommunen var obeveklig i beslutet att stänga Norrskenets förskola och satsar fortsättningsvis på att en dagbarnvårdare anställs.
Föreningen Leva Bo som äger förskolans lokaler har erbjudit kommunen att hyra dem till en dagbarnvårdare, vilket enligt talespersonen Lars Andreasson skulle medföra en besparing i förhållande till en flytt till Kyrktåsjö.
– Vi har inte hunnit behandla detta än, säger Anders Bergman, tf förvaltningschef.
– Vi har lyssnat på synpunkterna som framfördes. De barn från Dorotea som nu går i förskolan finns med i beräkningen, men vi har inget formellt ansvar för dem. Visserligen får vi interkommunal ersättning från Dorotea, men det är enligt medelkostnaden i kommunen.
– Förskolebarnen i Norråker är dyrare. Vi kan inte använda skattepengar på ett dyrare alternativ. Nu måste vi tala med den tilltänkta dagbarnvårdaren om hon tycker det är bra att vara i de gamla lokalerna i stället för i sitt eget hem, säger Anders Bergman.
– De hade väl bestämt sig för hur det skulle vara, säger Cornelia Palmcrantz, en av föräldrarna som vill ha kvar Norrskenets förskola.
– Jag tycker att kommunen skulle ta ett beslut som får gälla generellt: Antingen ser man till att hålla öppet förskolor i glesbygdsbyarna eller inte. Vilken kommun vill man vara? Vill man ta vara på de bra sakerna som det går att skryta om. Det blir ett problem om vilken kommun man tillhör, tidigare var det inget problem, säger Cornelia Palmcrantz.
INGER KRAFT ETZLER
TEXT
CORNELIA PALMCRANTZ
FOTO