Valsjöbua står pall i stormen

Margareta Andersson hoppas att butiken ska bli en trygghetspunkt.Margareta Andersson hoppas att butiken ska bli en trygghetspunkt.

VALSJÖBYN (SGT) Valsjöbua blev en viktig aktör när stormen Hilde lamslog delar av norska Lierne kommun i november 2013. Nu hoppas butiken på att bli en av flera trygghetspunkter i Krokoms kommun.
Margareta Andersson är en av tre anställda i butiken Valsjöbua. När hon skulle öppna butiken den 18 november 2013 möttes hon av en kö av kunder från Norge som ville handla och tanka. Stormen Hilde hade lamslagit delar av Lierne kommun på andra sidan gränsen.
– De blev utan telefon och äldreboenden hade ingen ström. Det blev ett litet katastrofläge. Det blev alldeles fullt med folk här inne som ville tanka. Många kom in och ville ringa. Jag sa till min kollega att sätta på kaffet så att de fick sätta sig ner i lugn och ro och diskutera hur de skulle lösa situationen, berättar Margareta.
Efter den händelsen såddes ett frö hos Valsjöbua om att butiken skulle kunna bli en trygghetspunkt. Kontakter togs med kommunen och de presenterade idén för dem.
– Vi kom fram till att vi har en yrkeskompetens i byn med bland annat sjuksköterskor, buss och taxi, samt de som är kunniga inom el och radiomaster. Vi samlade dessa och kallade till ett möte med representanter från kommunen, gjorde en riskanalys och pratade om hur vi kan hjälpa varandra när det blir ett nödläge, säger Margareta.
Gruppen har haft möte med Länsstyrelsen och presenterat sin idé. Det resulterade i att Länsstyrelsen nu har sökt medel hos Tillväxtverket för att bygga upp trygghetspunkter i Jämtland.
– Det har tydligen spridit sig som en löpeld att ha affärer som trygghetspunkter. Den avgörande faktorn är att man säkrar strömförbrukningen i butiken. Butiken kan då i en nödsituation fungera som informationscentral. Där kan man handla förnödenheter och man kan ladda telefoner. Vi står ju faktiskt inför fler och fler naturkatastrofer, berättar Margareta.
Förutom affären i Valsjöbyn är i nuläget butikerna i Rötviken, Kluk och Laxsjö på gång att bli trygghetspunkter i Krokoms kommun. Valsjöbua är också en av kommunens servicepunkter.
– En servicepunkt är en förlängd arm av turistinformation när man nu inte har en sådan i kommunen. Vi ska också ha en kafédel i butiken, dator, wifi, kommunal information, samt kunna köra hem varor till de som har behov, berättar Margareta.
Inom elva mils radie från Valsjöbyn är det sju butiker som ska ha ett kundunderlag för att överleva. För Valsjöbua är närheten till Norge och gränshandeln mycket viktig för affärens fortlevnad.
– Våra norska kunder är oerhört viktiga. De står för minst 50 procent av vår försäljning. De är köptrogna och utan dem kunde nog inte Valsjöbua existera, säger Margareta.
KJELL-ERIK JONASSON
TEXT OCH FOTO