Skräckresa för Bertil från Gäddede efter hjärt­operation

Bertil Forsmark, nyopererad i sjuksängen. Foto: Privat

GÄDDEDE (SGT) Det tog två dagar för Bertil Forsmark att komma hem till Gäddede från Umeå universitetssjukhus där han blivit hjärtopererad. Han kom med ambulansbuss till Östersund där han blev fast och fick bo på patienthotellet innan han tog sig till Gäddede med buss.
– Jag undrar om det är ett värdigt och säkert sätt att hantera en nyligen hjärtopererad person, säger Bertil Forsmark.
– När jag talade med sjukresecentralen fick jag nej på min fråga om jag kunde få åka taxi hem till Gäddede. Det var en lång resa, och trots risken för coronasmitta gick det inte att ordna, utan jag skulle fixa hemresan själv. Det blev buss från Östersund till Strömsund dagen efter transporten från sjukhuset. På busstationen i Strömsund fick jag vänta en timme på Gädd­edebussen.
Det verkar vara ett problem med kommunikationen om sjukresor mellan Umeå och Östersund.
– Jag hade läckage på en hjärtklaff och hela bröstkorgen öppnades. Det tog en vecka på sjukhuset i Umeå, och sen fick jag åka hem. Men inte på det sättet jag önskat. Jag undrade om de kunde ordna taxi, men fick till svar: ”Det är för dyrt, du får ordna transporten själv”, säger Bertil Forsmark.
Han har skrivit ett öppet brev till regionen där han ifrågasätter hur regionen hanterar sina patienter.
De ansvariga på region Jämtland Härjedalen säger att de inte svarar media på frågor utifrån ett specifikt patientfall. I ett skriftligt svar skriver Martin Rosén vid sjukreseservice:
”Vid en handläggning ställer sjukreseservice frågor till patienten och sjukvården om det finns förutsättningar som inte möjliggör resande med allmänna transporter. Får sjukreseservice indikationer, från främst sjukvården att en situation föreligger så kan servicegraden på en transport anpassas. Om vårdgivaren anser att patienten befinner sig inom en riskgrupp så tas detta med i bedömningen.
Kommunikationen mellan Norrlands Universitetssjukhus och Region Jämtland Härjedalen är överlag bra förutsatt att man använder sig av rätt kanaler för handläggning. Med flera tusen vårdanställda så kan kommunikationen så klart variera.
Inom Sjukreseservice utgår vi från de regelverk och tillämpningsanvisningar som beslutats. Sjukresebidragssystemet är i grunden ett system som ger möjlighet till patienter att få bidrag för sina resekostnader enligt lagen om sjukresekostnadsersättning. Dock inte nödvändigtvis ett system som skapar transporter till och från sjukvården.”
På frågan om en nyligen hjärtopererad person ingår en riskgrupp svarar Martin Rosén att det beror på patientens ålder och bakgrund, och tillägger att varje fall är individuellt och att man inte kan dra generella slutsatser enbart från behandlingar eller diagnoser.
Bertil Forsmark är nu sjukskriven från sitt arbete som köksbiträde på centralköket i Gäddede till slutet av maj.
– Det blev en lång resa, konstaterar han.
Inger Kraft Etzler