Utgivningsplan

Tidningen delas ut ut som gratistidning och når alla hushåll i Strömsunds och Doroteas kommuner samt Junsele och Ramsele.

Total upplaga 11 200 ex.

Utgivning Bokningsstopp
30 januari 23 januari
27 februari 20 februari
27 mars 20 mars
24 april 17 april
22 maj 15 maj
26 juni 19 juni Sommarguiden
Juli sommaruppehåll
28 augusti 21 augusti
25 september 18 september
23 oktober 16 oktober Näringsliv Strömsund
27 november 20 november
11 december 4 december