Eon mötte ilskna rossöbor

Glest i bänkraderna i Rossön när Eon bjudits in för att tala om elavbrotten.

ROSSÖN (SGT) – I min värld rår svenska folket om vattenkraften. Ni kanske inte kan svara på den här funderingen, men som vanlig medborgare funderar man ju på varför underhållet av elnätet i snart hela Sverige är bristfälligt.
Elkundernas avgifter för elnätet har höjts med i snitt 6-8 procent per år, medan ökningen av kostnaderna för investeringarna har legat på cirka 1 procent. Det här kanske förklarar varför elnätet är så dåligt skött, tyckte Kenneth Sjödin när Eon skulle förklara alla strömavbrott i byn.
Det var kommunen som bjudit in till möte. Representanter för Eon samt kommundirektören och båda kommunalråden fanns på plats. Susanne Hansson hälsade välkommen till den lilla skara rossöbor som infunnit sig,
– Alla vet att det varit många avbrott, vad gör Eon för att det inte ska bli fortsatta elavbrott, undrade hon.
– Det var blötsnö före jul och träd vek sig över ledningen, 200 anmärkningar upptäcktes vid helikopterbesiktning i december. Det var störningar i stamnätet som nästan alltid beror på åska och det var störningar i regionnätet. Fel i lågspänningsnätet har drabbat några få hushåll, men störningar fanns i alla nivåer. Vi isolerar, vi gräver ner kablar men vädrets makter skapar fortsatta störningar, sade Henrik Hjeltström, gruppchef anslutning och service vid Eon.
– Strömsund har blivit otroligt drabbat, men de mesta pengarna för investering går nu dit. 27 miljoner kronor ska användas för vädersäkring. Just nu pågår ett projekt i Rossön där cirka en mils ledning ska grävas ner. Det är avtal med en del markägare som återstår, sade Henrik Hjeltström.
Hur kompensation ges var en annan het fråga, där svaret blev att avdrag för privatkunder kommer att synas direkt på nästa elräkning. Företag får själva lämna in en reklamation.
Att Eon inte klarat informationen om alla avbrott, hur länge ett avbrott kan tänkas vara och att det inte gått att få information via radio var en annan angelägenhet för mötesdeltagarna.
– Vi har ingen ström, hur fan ska vi få veta då? Batteriradio har vi ingen nytta av heller eftersom ni inte går ut med information alls till radion, tyckte en arg rossöbo.
Göran Bergström tog upp problem som företagarna haft med stora avbräck i produktionen med inkomstbortfall som följd.
– Vi är rädda att förlora ett viktigt företag i Rossön om elförsörjningen inte blir säker, sade Göran Bergström.
– Mählers ingår i Engcon som också har tillverkning i Polen. Nu söker de en produktionschef till Rossön och den personen måste kunna hälsas välkommen och komma glad och trygg till nya jobbet. Om Eon inte har någon lösning på problemen inom två år kanske Mählers inte finns kvar i Rossön, sade Göran Bergström och fick Eon att lova att det skulle vara fixat.
Inger Kraft Etzler, text och foto